dr n. wet. Przemysław Knysz

Właściciel i chirurg w Gabinecie weterynaryjnym MULTIVET.

Absolwent wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2009-2015).

Od początku kariery zawodowej (od października 2015 roku) pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

W 2022 roku obronił pracę doktorską na temat „Bakterie z rodzaju Enterococcus izolowane z tusz zwierząt rzeźnych i dziczyzny, jako potencjalne zagrożenie zdrowia konsumenta”, uzyskując tytuł doktora nauk weterynaryjnych.

Również w 2022 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu i uzyskał tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej.

Główny obszar zainteresowań to chirurgia tkanek miękkich i ortopedia.

Prywatnie mąż, ojciec Mai i Adasia, opiekun kota o imieniu Rudy.

lek. wet Joanna Inglot-Knysz

Absolwentka wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2010-2016).

W 2022 roku rozpoczęła trzyletnie studia specjalizacyjne z zakresu radiologii weterynaryjnej.

Główny obszar zainteresowań to choroby wewnętrzne, zakaźne, dermatologia i endokrynologia.

tech. wet. Dorota Dziechciarz

Absolwentka kierunku zootechnika na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Obfite doświadczenie w pracy ze zwierzętami zdobywała w trakcie wolontariatu w schroniskach dla zwierząt, praktyk, jak również w trakcie pracy zawodowej w kilku zakładach leczniczych dla zwierząt.