lek. wet. Przemysław Knysz

Absolwent wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2009-2015).

Od 2015 roku asystent w Katedrze Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia UP w Lublinie. W trakcie przewodu doktorskiego na temat „Bakterie z rodzaju Enterococcus izolowane z tusz zwierząt rzeźnych jako potencjalne zagrożenie zdrowia publicznego”.

W 2019 roku rozpoczął studia specjalizacyjne z chirurgii weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Główny obszar zainteresowań to chirurgia tkanek miękkich i ortopedia.

lek. wet Joanna Inglot-Knysz

Absolwentka wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2010-2016).

Główny obszar zainteresowań to choroby wewnętrzne i zakaźne.

tech. wet. Dorota Wróbel

Absolwentka kierunku zootechnika na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie